دریافت@مقاله آموزشی زندگی نامه افضل الدین بدیل بن علی ، خاقانی@

مقاله آموزشی زندگی نامه افضل الدین بدیل بن علی ، خاقانی|41002332|cxa42092035|مقاله, خرید مقاله ,دانلود مقاله, دانلود و خرید مقاله , مقاله آماده,خرید مقاله آماده, دانلود و خرید مقاله آماده
هم اکنون فایل با موضوع مقاله آموزشی زندگی نامه افضل الدین بدیل بن علی ، خاقانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیده:

حسان العجم خاقانی شروانی نخست حقایقی تخلص می كرد. پدرش درودگر و مادرش كنیزكی رومی بود كه اسلام آورد . عمش كافی الدین عمر بن عثمان مردی طبیب و فیلسوف بود و خاقانی از وی و پسرش و حیدالدین عثمان علوم ادبی و حكمی را فرا گرفت و چندی هم در خدمت ابوالعلاء گنجوی شاعر تلمذ كرد و دختر وی را بزنی خواست و بیاری استاد بخدمت خاقان اكبر فخرالدین منوچهر شروانشاه در آمد و لقب خاقانی گرفت و بعد از آن پادشاه در خدمت پسرش خاقان كبیر اخستان بود. دوبار سفر حج كرد و یكبار در حدود سال 569 هجری (= 1173میلادی) بحبس افتاد. در 571 هجری (= 175
میلادی )‌فرزندش بدرود حیات گفت و بعد از آن مصائب دیگر بر اوروی نمود چندانكه میل بعزلت كرد و در اواخر عمردر تبریز بسر برد و در همان شعر بسال 595 هجری (=1198 میلادی )‌در گذشت و در مقبره الشعرای محله سرخاب مدفون شد. وی غیر از دیوان بزرگی از قصائد و مقطعات و غزلها و ترانها ، یك مصنوی بنام تحفه العراقین دارد كه در باز گشت از سفر اول حج ببحرهزج مسدس اخرب مقبوض محذوف یا (مقصور ) ساخت.


مطالب دیگر:
شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آستانه اشرفیهشیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های مرزی غربشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آملشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابلشیپ فایل حوضه آبریز رودخانه حلهشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابلسرشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهشهرتحقیق بررسی سازه‌هاي باز شونده و جمع شوندهشیپ فایل حوضه آبریز رودخانه مندشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالوسشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جویبارشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان محمودآبادشیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های کل – مهران و جزایر خلیج فارسشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نکاشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نورشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نوشهرشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامسرشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساریشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سوادکوهشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تنکابنشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائم شهرشیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیجشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ابرکوهشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکانشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بافق